Vilkår og betingelser

1. Status for vilkår

1.1 Disse vilkår udgør et juridisk dokument ("aftalen"), der fastlægger de rettigheder og forpligtelser du har som køber ("du"), og dem Primary Holdings ("Rhinocamera", "vi" eller "os") har, i forhold til de ydelser og produkter, der tilbydes af os via denne hjemmeside eller nogen af de andre sider, der ejes af os. Ved at registrere til Rhinocameras tjenester, accepterer du vilkårene i denne aftale, og du bekræfter den, hver gang du bruger en af vores tjenester.

1.2 Du accepterer at:

1.2.1 give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig som foranlediget af vores registreringsformular (disse oplysninger er "registreringsdata"); og

1.2.2 vedligeholde og straks opdatere registreringsdata for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis nogle af de oplysninger, du giver, er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller Rhinocamera har rimelig grund til mistanke om, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har Rhinocamera ret til at suspendere eller opsige din konto, ophøre med leveringen og nægte dig enhver nuværende eller fremtidig brug af Rhinocameras hjemmeside (eller enhver del heraf).

2. Opfyldelsessted og gældende lovgivning.

2.1 Primary Holdings er et selskab, der anvender EU-lovgivningen overfor sine købere. Medmindre andet er angivet, er materialerne på denne side udelukkende rettet mod dem, der har adgang til denne hjemmeside fra Gibraltar. Rhinocamera garanterer ikke, at ethvert produkt, der er nævnt i materialerne på denne side er egnet til brug, eller tilgængelige, andre steder. De, der vælger at gå ind på denne side andre steder fra er ansvarlige for at overholde lokale love, hvis og i det omfang lokal lovgivning er gældende. Gibraltars lovgivning regulerer denne aftale.

2.2 Du og vi underordner os hver især den eksklusive jurisdiktion under Gibraltars domstole i forhold til tvister, der udspringer af denne aftale.

3. At placere en ordre

3.1 Når du placerer en ordre hos Rhinocamera er du nødt til at have læst og accepteret vores vilkår og betingelser forud for afslutningen af din ordre.

3.2 Vi betragter købsaftalen som dannet på tidspunktet for afsendelsen af dine varer hos os.

3.3 Varer leveret til dig af Rhinocamera vil svare til deres priser og beskrivelse (med forbehold for E & OE). Hvis dette på noget tidspunkt ikke er tilfældet, vil Rhinocamera give dig ret til at afvise varen inden for en rimelig tidsfrist for en fuld refundering.

3.4 I det usandsynlige tilfælde, at en forkert pris er vist på vores hjemmeside forbeholder Rhinocamera sig ret til at afholde sig fra at opfylde ordren til den pris. Du vil naturligvis blive underrettet, og vil på dette tidspunkt blive informeret om den korrekte pris, og få valget om at gå videre med ordren.

3.5 Alle elektriske elementer vil blive leveret med EU stik. For kunder, der køber inden for EU vil Rhinocamera forsøge at give EU-stik og -manualer på dit eget sprog. Nogle produkter leveres med en flersproget manual, men vi kan ikke garantere, at dit primære sprog vil være blandt dem.

3.6 Eventuelle mangler eller skader på pakker ved modtagelse skal anmeldes til os via e-mail inden for 48 timer efter modtagelse af dine varer. Ethvert krav uden for denne periode om beskadigede eller manglende elementer vil blive afvist.

3.7 Skulle nogle produkter være længere end 7 dage undervejs for at fuldføre din ordre, vil vi rådgive dig om den anslåede tidsplan og give dig mulighed for at vente eller annullere ordren.

3.8 Skulle en vare være udsolgt eller udgået, men anført som på lager, vil vi erstatte den med et alternativt produkt af lignende eller identisk specifikation, hvis dette er en mulighed.

4. Retten til at annullere

4.1 Du har ret til at annullere din ordre fra tidspunktet for placeringen af din ordre indtil 14 dage efter modtagelsen af dine varer. Dette er fortrydelsesfristen. Alle afbestillinger skal foretages via e-mail inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne, indeholdende dit nej til ordren og dit postnummer. Vi vil så give dig et annulleringsnummer, gældende for din ordre som din reference. Eventuelle modtagne varer, der ikke er annulleret på denne måde, vil ikke blive behandlet i henhold til fortrydelsesfristen.

4.2 Hvor Rhinocamera har leveret varer til dig, skal du behandle dem med fornuftig omhu indtil deres tilbagevenden til Rhinocamera. Rhinocamera vil acceptere returvarer i deres originale emballage, og som ikke udviser tegn på slid eller ælde. Enhver brug af de leverede varer ud over det nødvendige for at kontrollere varerne ved levering, får din ret til at opsige aftalen til at bortfalde.

4.3 Hvor Rhinocamera har leveret varer til dig, skal disse varer returneres til Rhinocamera på en adresse udpeget af Rhinocamera. Omkostningerne ved returnering af varer kan ikke refunderes, og hvor Rhinocamera indhenter varer, vil de direkte omkostninger af dette blive fratrukket refunderingen. Eventuelle pakker returneret til os fra budtjenesten som uafhentede / ikke-leverede vil blive refunderet fuldt ud, fratrukket udgifterne til returportoen som i nogle tilfælde kan være 15€, afhængigt af størrelsen på forsendelsen, men normalt omkring 15€.

4.4 Når meddelelsen om din annullering er modtaget skriftligt, vil Rhinocamera foretage en tilbagebetaling af den aftalte pris til dit betalingskort eller kreditkort, der blev anvendt til at købe varerne. Dette vil ske inden for 30 dage efter datoen for annulleringen som ifølge loven, men går normalt igennem inden for tre arbejdsdage.

4.5 Alle penge vil blive refunderet senest 30 dage efter annulleringsdatoen som ifølge loven, men tager i gennemsnit tre dage.

4.6 Tilbagelevering af software - Software kan kun returneres, hvis den er uåbnet og i sin originale emballage. Denne politik er til for at undgå ethvert potentielt brud på Copyright Designs and Patents Act (CDPA) 1988 (lov om ophavsret, design og patenter). Al åbnet software er undtaget fra tilbagebetaling i henhold til bestemmelserne om fjernsalg (SI2334/2000). Software, der ankommer beskadiget eller er fysisk defekt kan returneres i henhold til vores normale tilbageleveringspolitik.

5. Indhold

5.1 Rhinocamera er ikke ansvarlig overfor nogen person for tab eller skade, der kan opstå ved brug af enhver af de oplysninger, der er indeholdt i materialerne på denne side. Rhinocamera vil kun være ansvarlig for følgeskader under parternes kontemplation.

5.2 Visse links på denne hjemmeside (typisk et banner, en annonce eller et ikon) vil føre til hjemmesider, der ikke kontrolleres af Rhinocamera. Når du aktiverer en af disse, forlader du Rhinocamera-siden, og Rhinocamera har ingen kontrol over, og vil ikke acceptere noget ansvar for materialet på enhver hjemmeside, der ikke kontrolleres af Rhinocamera.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Intet i denne aftale berører de lovmæssige rettigheder for enhver forbruger, eller udelukker eller begrænser ethvert ansvar for død eller personskade som følge af forsømmelighed eller svig fra Rhinocameras side.

6.2 I henhold til paragraf 6.1 accepterer du, at Rhinocamera ikke er ansvarlig, hverken ifølge kontrakt, erstatningsret, uagtsomhed, lovfæstet pligt eller på anden måde, for direkte tab eller skade (herunder tab eller skade, som med rimelighed kan forudses, eller forekommer naturligt i forløbet) som følge af handlinger, udeladelser, fejl eller forsinkelser, som forekommer på eller i forbindelse med de steder på internettet, der ikke er under Rhinocameras direkte kontrol, herunder, uden begrænsning, skader for tab af forretning, tab af salg, manglende betaling af skyldige beløb, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omdømme, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab (selv hvor Rhinocamera er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader).

6.3 De eneste forpligtelser, Rhinocamera kan udelukke, er dem, der følger i nedenstående.

6.3.1 I tilfælde, hvor tabene ikke kunne forudses af begge parter, da kontrakten blev dannet.

6.3.2 Såfremt tab ikke var forårsaget af et brud fra Rhinocameras side.

6.3.3 Ved virksomhedstab og/eller tab for ikke-forbrugere.

7. Levering. Rhinocamera vil sørge for at levere ordrer med gratis levering inden for højst syv dage og med ekspreslevering inden for højst tre dage, hvis vi ikke kan levere inden for denne periode har du mulighed for at annullere ordren, men bemærk, at du ikke kan annullere, når varen først er afsendt, indtil varen er returneret til os.

8. Klagebehandlingsprocedure. I det usandsynlige tilfælde, at du har klager over vores service eller en af de varer eller tjenester leveret til dig fra vores hjemmeside, bedes du kontakte os via e-mail på info@rhinocamera.dk eller skrive til os via et af vores lokale kontorer (detaljer findes på Kontakt os-siden) eller direkte til vores hovedkontor: Primary Holdings Limited, D 66-70 Main Street, Gibraltar, GX11 1AA. Alle klager bliver taget alvorligt, og vil blive undersøgt, så snart vi får besked om dem. Vi vil forsøge at rette op på eventuelle problemer så hurtigt som muligt.

9. Copyright. Rhinocamera eller deres indholdsleverandører har ophavsretten til al design, tekst, grafik og disses udvælgelse og arrangement på denne side. Som besøgende på Rhinocameras hjemmeside, har du tilladelse til at kopiere elektronisk eller udskrive dele af denne hjemmeside til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug. Enhver anden brug af materialer fra denne hjemmeside, uden Rhinocameras forudgående skriftlige samtykke, er strengt forbudt.

10. Software

10.1 Intellektuelle ejendomsrettigheder til enhver software eller andet ophavsretligt beskyttet materiale ("Software") og tilhørende dokumentation, leveret af os til dig, forbliver vores ejendom eller vores licensgiveres.

10.2 Uden vores skriftlige samtykke og uden at påvirke eventuelle gældende lovmæssige rettigheder i henhold til reglerne om ophavsret 1992 (for computerprogrammer) (som ændret, suppleret eller erstattet fra tid til anden), må du ikke selv, eller give tilladelse til nogen anden person at: 10.2.1 demontere, omstøde, dekompilere eller på anden måde pille ved softwaren; 10.2.2 kopiere eller modificere softwaren; eller 10.2.3 frembringe nogen ny software helt eller delvist baseret på denne software.

10.3 I henhold til vilkårene i denne aftale, har du licens til at bruge softwaren og den tilhørende dokumentation ikke-eksklusivt, men kun til de formål identificeret på siden i forbindelse med softwaren.

10.4 Du må ikke overføre, overdrage eller viderelicensere din ret til at bruge softwaren eller forsøge at gøre det.

10.5 Tilbagelevering af software - Se afsnit 4.6.

11. Forhold uden for vores rimelige kontrol. Rhinocamera holdes ikke ansvarlig for brud på denne aftale, der skyldes forhold ude af deres kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, brand, lynnedslag, oversvømmelse, eller ekstremt hårdt vejr, eksplosion, krig, uroligheder, arbejdskonflikter (hvad enten vores medarbejdere er involverede eller ej), handlinger eller undladelser fra internetudbyderes side eller handlinger af lokale eller centrale regeringer eller andre myndigheder.

12. Sprog. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i den engelsksprogede version af denne aftale og eventuelle oversættelser leveret af os, er den engelske version gældende.

13. Hjemmesidens sikkerhed. Hele betalingsprocessen for Rhinocameras hjemmeside foregår på en sikker server ved hjælp af et verificeret SSL (Secure Socket Layer) system til overførsel af data. Hvis du klikker på det lille hængelås-symbol i bunden af din browsers skærm, vil du blive taget til denne sides sikkerhedscertifikat. Hvis du har spørgsmål om denne hjemmesides sikkerhed, skriv venligst en e-mail til info@rhinocamera.dk

Sikker betaling

Sikker betaling

Sikker overførsel

Sikker overførsel

Gratis & hurtig levering

Sikker betaling